Twoje Biuro Rachunkowe

Usługi Księgowo-Kadrowo-Płacowe Zapraszamy

My już wybraliśmy i ty wybierz

Twoje Biuro Rachunkowe Zapraszamy

Twoje Biuro Rachunkowe

Usługi Księgowo-Kadrowo-Płacowe Zapraszamy

OFERTA

Obsługa firm w ZUS.

Przekaz elektroniczny.
Program płatnik.
Platforma ZUS PUE.
Poświadczenie okresów zatrudnienia do kapitału, początkowego i celów emerytalno - rentowych.
Kompletowanie wniosków emertalno - rentowych.
Kompletowanie wniosków do kapitału początkowego.
Uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu.
Uzyskiwanie zaświadczeń o okresie ubezpieczenia.
Wyprowadzenie zaległości w ZUS.
Reprezentacja przed urzędem.

Urząd Skarbowy

Rozliczenia podatkowe osób indywidualnych PIT-y roczne.
Książka Przychodów i Rozchodów.
Ryczałt.
Ewidencja VAT.
Pełna Księgowość.

Kadry

Sporządzanie list płac z uwzględnieniem świadczeń dodatkowych i potrąceń dla każdego pracownika.
Naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika.
Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA) , odnośnie składek pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Naliczanie i pobierenie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych PIT-4R, PIT-8AR.
Przygotowanie rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracownikow (PIT-11, PIT-40).
Sporzadzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników do ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób razem z listą płac w ustalonym dniu każdego miesiąca.
Wystwianie zaswiadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Prowadzenie kartotek zarobkowych, zasiłkowych i ewidencji zadłużeń.

Płace

Przekaz elektroniczny.
Kompleksowe prowadzenie teczek osobowych pracowników.
Rejestrscja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS i zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUA, ZIUA, ZWUA itp.).
Rozlczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisow Kodeksu Pracy.
Wystawianie świadectw pracy.
Rozliczenie czasu pracy pracownikow. Sporządzenie deklaracji PFRON .
Organizacja szkoleń BHP i Ppoż.
Reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PIP.

NOWI KLIENCI

Oferta dla nowych klientów

CENNIK

Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty.
Ceny naszych usług ustalone są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są głównie od rodzaju prowadzonej ewidencji, oraz ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.
Zapraszamy do współpracy.

POLECAJ NAS

znajomym m.in. w mediach spolecznościowych

KONTAKT

Twoje Biuro Rachunkowe

Usługi Księgowo-Kadrowo-Płacowe

mgr Anna Andrulonis

Nasza siedziba

Adres

Otwock05-400 Ul. Świderska 7Polska


Telefon:+48 606 612 619

Telefon: 22 779 50 27

biuroverte@wp.pl

facebook